Ilość graczy: 2-5 osób / Czas gry: 60 minut / Lokalizacja: Wiedeń / Cena: 18-25€ osoba
Wybierz miasto x Obecnie jesteś na stronie Wiedeń.

Idź do mapy lub wybierz miasto:

Zasady gry

Przedstawiony na tej stronie Regulamin stanowi zasady usług oferowanych przez Open The Door przy ul. Alser Straße 27/4+5 1080 Wiedeń
ZASADY OGÓLNE

Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rezerwacją za pośrednictwem systemu rezerwacji znajdującego się tej stronie http://openthedoor.at/1-rules

Rezerwacja jest warunkiem uczestnictwa w grze, a także zobowiązaniem do korzystania z usług oferowanych przez Open The Door zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem.

Osoba, która zarezerwuje grę, zobowiązuje się do przekazania treści Regulaminu pozostałym uczestnikom gry.

Gra przeznaczona jest dla grup od 2 do 5 osób

Gra przeznaczona jest dla osób od 15. roku życia. Osoby młodsze mogą wziąć udział w grze tylko w przypadku uczestnictwa w niej przynajmniej jednej osoby pełnoletniej.

Czas trwania gry wynosi 60 minut

Należy przyjść do siedziby Open The Door na 15 minut przed rozpoczęciem gry, w celu wytłumaczenia szczegółowych zasad rozgrywki.

Gra nie jest wskazana dla osób cierpiących na epilepsję, klaustrofobię oraz będących w trakcie leczenia psychiatrycznego.

Zabronione jest uczestnictwo w grze pod wpływem alkoholu lub/i pod wpływem innych środków odurzających.

Zakazane jest używanie w trakcie gry telefonów oraz rejestratorów audio i wideo.

Uczestnicy odpowiadają za wyposażenie pokoi.

Do gry każdy uczestnik przystępuje na własną odpowiedzialność.

W przypadku złamania Regulaminu, Open The Door ma prawo przerwać grę.

Open The Door zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.

REZERWACJA

Dokonanie rezerwacji możliwe jest poprzez stronę internetową openthedoor.at, w zakładce Rezerwacja (openthedoor.net.pl/rezerwacja) lub telefonicznie na numer +43 699 13205757.

Użytkownik otrzyma potwierdzenie rezerwacji na podany przez siebie adres mailowy w ciągu kilku minut od jej złożenia. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny.

Rezerwacje złożone w dniu w którym odbywać się będzie gra powinny być potwierdzone telefonicznie.

Istnieje możliwość zarezerwowania gry poza wyznaczonymi terminami pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia telefonicznego lub mailowego.

PŁATNOŚCI I VOUCHERY

Płatności za grę dokonuje się po zakończeniu gry w siedzibie Open The Door przy Open The Door przy ul Alser Straße 27/4+5 1080 Wiedeń

Cena za jedną grę, niezależnie od ilości osób, wynosi 18-25 euro, w zależności od liczby uczestników:

50€/grupa 2 osobowa (25€/osoba)

69€/grupa 3 osobowa (23€/osoba)

80€/grupa 4 osobowa (20€/osoba)

90€/grupa 5 osobowa (18€/osoba)

Płatności dokonuje się wyłącznie gotówką lub voucherem.

Nabycie Vouchera możliwe jest bezpośrednio w siedzibie Open The Door lub online poprzez przelew na konto bankowe (odbiór osobisty, możliwy także bezpośrednio w dniu gry lub przesyłka). Chęć nabycia vouchera prosimy potwierdzić mailowo lub telefonicznie. Płatności online można dokonać na konto:
AT92 1400 0001 1041 5354
OPEN THE DOOR
ul Alser Straße 27/4+5
1080 Wiedeń
W tytule prosimy o imię i nazwisko, dane kontaktowe: telefon i/lub mail oraz dopisek "voucher".
Vouchery przesyłamy e-mailem lub listem poleconym priorytetowym.

Voucher jest aktywny, gdy po zakupie zostaje wprowadzony do systemu, co zostanie potwierdzone informacjami o numerze kuponu i dacie zakupu na voucherze.

Voucher ważny jest przez 3 miesiące od daty zakupu.

REKLAMACJE I OCHRONA DANYCH

Dane osobowe podane przez Użytkownika w procesie dokonywania rezerwacji są przetwarzane przez firmę Open The Door Dawid Łuszczewski ul. Zwycięstwa 50/8, 44-100 Gliwice, NIP 6312619899, która jest administratorem danych osobowych.

Administrator przetwarza i przekazuje osobom trzecim dane osobowe w celu realizacji usługi.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika w procesie dokonania rezerwacji jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi rezerwacji. Użytkownikowi przysługuje mi prawo dostępu do treści informacji oraz żądania ich poprawienia, uzupełnienia, uaktualnienia oraz usunięcia.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Użytkownika odpowiedniego pola podczas procedury rezerwacji.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Użytkownika gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres [email protected] Open The Door zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

DEFINICJE

Open The Door – Dawid Łuszczewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Open The Door Dawid Łuszczewski przy ul. Zwycięstwa 50/8, 44-100 Gliwice, NIP 6312619899.

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca rezerwacji na stronie www.openthedoor.at lub telefonicznie.

Regulamin – niniejszy dokument.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zamknij